ODSTĄPIENIE OD UMOWY

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zaufanie za zaufanie. Zwrot w ciągu 14 dni. Przysługuje Państwu prawo do rezygnacji z zakupu, czyli do odstąpienia od umowy zakupu bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, prosimy poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia drogą mailową na adres info@unicornbaby.pl oraz wypełnienie i odesłanie formularza zwrotu:

 

Miejsce, data  
Imię i nazwisko  
Adres kupującego

Telefon / Mail  

 

                                                                                               UNICORN BABY SKLEP INTERNETOWY
                                                                                                           www.unicornbaby.pl
                                                                                                        ul. Wrocławska 6, Poznań


Dotyczy zamówienia

nr:   z dnia  

 

Odstąpienie od umowy sprzedaży

Ja niżej podpisany informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy:


1. _________________________________
2. _________________________________
3. _________________________________
4. _________________________________

Powyższe rzeczy zakupiłem w dniu …………………..……………… r.
Powyższe rzeczy odebrałem w dniu ……………………...………….. r.

Proszę o zwrot kwoty PLN: _________________________________
słownie:_________________________________________________

na konto nr: _____________________________________________


Dane do przelewu (Imię i nazwisko)

 

 

 


Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, czyli rezygnacji z zakupu, wystarczy, powiadomić nas o tym fakcie w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.